• Patient record trolley

Ang record ng pasyente ay trolley